ШТО Е КЕНО ЛАКИ 6?

 

КЕНО ЛАКИ 6 е дополнителна игра во Кено и во неа може да се учествува ИСКЛУЧИВО со уплата за играта на среќа КЕНО за истата серија и коло. КЕНО ЛАКИ 6 се одвива веднаш по секое извлекување на КЕНО, односно на секои 5 минути.

Во дополнителната игра КЕНО ЛАКИ 6 се извлекуваат 35 ( триесетипет) од групата на броеви од еден(1)  до четириесетидевет(49). Извлечениот број на учествува во понатамошното извлекување. Сите четириесетидевет(49) се во 7 различни и подеднакво застапени бои.

  • -црвена
  • -жолта
  • -плава
  • -портокалова
  • зелена
  • розе
  • виолетова

Учеството во дополнителната игра „КЕНО ЛАКИ 6„ се постигнува со уплата на влог за поединечна или системска игра, по сопствен избор на учесникот.

КЕНО ЛАКИ 6

 

УСЛОВИ ЗА ИГРА


Учесникот во дополнителната игра на среќа „КЕНО ЛАКИ 6„ може по сопствен избор да одигра минимално шест(6) броеви, а максимално дест(10) броеви.Во сличај кога учесникот одлучил да одигра повеќе од шест(6) броеви,на потврдата за уплата се пресметува бројот на можни комабинации(систем) и истиот зависи од бројот на одиграни броеви.

Одиграни броеви Број на комбинации
6
1
7
7
8
28
9
84
10
210

 

Извлекувањето на броевите во дополнителната игра „КЕНО ЛАКИ 6„ се врши по пат на електронски или механички генератор на случајности каде резултатот од извлекувањето се пренесува електронски. Електронскиот генератор е генератор на случајни броеви со чија помош се врши извлекување на броеви во однапред дефинирани временски интервали. Начинот на генерирање на броевите се одвива според познати и прочуени математички методи.


КОЕФИЦИЕНТИ И МАКСИМАЛНА УПЛАТА


Постигнати добивки на извлечените броеви Коефициенти Постигнати добивки на извлечените броеви Коефициенти
од 1 до 5
нема добивка
21 15
 6  50.000 22
 14
 7  20.000  23  13
 8  10.000  24  12
 9  5.000  25  11
 10  2.000  26  10
 11  1.000  27  9
 12  500  28  8
 13  200  29  7
 14  100  30  6
 15  50  31  5
 16  20  32  4
 17  19  33  3
 18  18  34  2
 19  17  35  1
 20  16    

 

Одлука за видови добивки, начин на постигнување на добивките, коефициенти и уплата за дополнителната игра КЕНО ЛАКИ6