За Кено

 

Кено е брза и едноставна игра на среќа со извлекување на 20 броеви од 1 до 80. Уплата за Кено се врши секојдневно, за кола кои се одржуваат од 10:00 часот до 22.00 часот, на секои 5 минути. Во КЕНО може да се одиграат 10 различни игри, од КЕНО игра 1 до КЕНО игра 10, во зависност од тоа колку броеви погодувате. Ако погодувате еден број – Вие играте КЕНО игра 1, со два броја играте КЕНО игра 2... а со десет броеви Вие сте одиграле КЕНО игра 10. Во секоја КЕНО игра, освен во КЕНО игра 1 и 2, можни се повеќе добивки. Во КЕНО игрите 6, 7, 8, 9 и 10, добивка се постигнува и кога нема да погодите ниту еден број. Во КЕНО, Вие по сопствен избор одлучувате за износот за уплата и Вашата добивка се одредува многу едноставно со множење на износот за уплата со коефициентот за постигнатата добивка.


Правила и одлуки за играта

Правила за играта на среќа електронско Кено од 14.10.2013 година


Одлука за примена на Правилата за играта на среќа електронско Кено од 29.11.2013 година


Одлука за исплата на добивки и рокот за исплата на добивките на уплатно-исплатни места за играта на среќа електронско Кено од 29.11.2013 година

 

Правила за изменување и дополнување на правилата за играта на среќа електронско Кено од 02.04.2014 година


Одлука за добивки и коефициенти по видови Кено игри од играта на среќа електронско Кено од 19.06.2014 година


Одлука за број на кола во рамките на една серија-КеноОдлука за начинот на постигнување на добивките за игрите

 

Одлука за видови добивки за Кено Галакси

 

Одлука за максимална сума на уплата на сите Кено игри од 01.02.2018

 

Одлука за максимална сума на исплата на Кено добивки од 01.02.2018

 

Одлука за видови добивки, начин на постигнување на добивките, коефициенти и уплата за дополнителната игра КЕНО ЛАКИ6