Среќни топчиња


Правила и одлуки за играта

 

Правила за електронска игра на среќа „Lucky balls“ - Среќни топчиња од 22.12.2014 година

 

Правила за изменување и дополнување на Правилата за електронската игра на среќа „Lucky balls“ - Среќни топчиња од 27.02.2015 година

 

Одлука за исплата на добивки и рокот за исплата на добивките на уплатно-исплатните места за електронската игра на среќа „Lucky balls“ - Среќни топчиња од 27.02.2015 година

 

Одлука за бројот на кола (извлекувања) во рамки на една серија и временскиот интервал помеѓу извлекувањата од електронската игра на среќа „Lucky balls“ - Среќни топчиња од 27.02.2015 година

 

Одлука за примена на Правилата за електронската игра на среќа „Lucky balls“ - Среќни топчиња од 27.02.2015 година

 

Одлука за начинот на постигнување и износот на добивките Бонус Детелина, Бонус добивка и Џек-пот од електронската игра на среќа „Lucky balls“ - Среќни топчиња од 27.02.2015 година

 

Одлука за максимална сума на уплата на потврда за уплата за сите видови игри од електронската игра на среќа „Lucky balls“ - Среќни топчиња од 27.02.2015 година

Одлука за менување на коефициенти за видот на играта ,,Игра на броеви,,08.02.2016

Одлука за цена на поединечна игра односно комбинација од електронската игра на среќа - Среќни топчиња од 09.05.2017