БИДИ ВИП, ВОЗИ ЏИП

Изгреби инстант лоз ,,БИДИ ВИП, ВОЗИ ЏИП" и пронајди три исти симболи за JEEP COMPASS,

или три исти износи за парична добивка. 

Емисија: 1.000.000 лозови
Емисиона вредност: 70.000.000 денари
Цена на лоз: 70 денари

 Фонд на добивки :

62,75%

43.928.000 денари


Правила за играта на среќа инстант лотарија „БИДИ ВИП, ВОЗИ ЏИП“ серија 01

Одлука за примена на правила за играта на среќа инстант лотарија „БИДИ ВИП, ВОЗИ ЏИП“ серија 01

Одлука за примена на правила за играта на среќа инстант лотарија „БИДИ ВИП, ВОЗИ ЏИП“ серија 01

 

БИДИ ВИП, ВОЗИ ЏИП
 

Број на добивки Вредност на добивки
10
1.477.800 денари
15
50.000 денари
20 10.000 денари
300 5.000 денари
1.000 1.000 денари
3.000 500 денари
10.000 200 денари
40.000 100 денари
260.000 70 денари
ВКУПНО: 314.345 ВКУПНО: 43.928.000 денари