Дијамант 3

10 игри за до 10 можни добивки

Најди прстен и освој ја сумата напишана до него.

Најди дијамант  и освој двојна сума од напишаната до него.

 

Емисија: 500.000 лозови
Емисиона вредност: 25.000.000 денари
Цена: 50 денари
Фонд на добивки
16.000.000 денари
 % на фонд добивки
 64,00%

 

ДИЈАМАНТ 3


 

 

Број на добивки Вредност на добивки
5 300.000
10 150.000
10
50.000
30
15.000
110 5.000
500
1.000
2.500 500
8.750 200
20.000 100
130.000 50
Вкупно: 161.915 Вкупно:16.000.000 денари