Еко Скутер

Колку што има денови во годината, толку има еко скутери на лозот ЕКО СКУТЕР. 

Изгреби три исти суми за парична добивка, или три симболи за електричен тротинет.


Емисија: 1.000.000  лозови
Емисиона вредност: 60.000.000  денари
Цена: 60 денари
Фонд на добивки
38.313.675  денари
 % на фонд добивки
 63,86%

 

 

Еко Скутер


 

 

Број на добивки Вредност на добивки
365 24.695
30 15.000
200
5.000
300
3.000
450 2.000
900
1.000
4.000 500
15.000 150
50.000 100
265.000 60
Вкупно: 336.245 Вкупно: 38.313.675 денари