Златна Треска

ЗЛАТНА ТРЕСКА 
Инстант лотарија која нуди три игри и можност за ТРИ ДОБИВКИ 

Игра 1: Златна ДЕСЕТКА 
Ако збирот на броевите во еден ред изнесува 10
се освојува добивката од истиот ред.
останатите збирови, различни од 10 се недобитни

Игра 2: Златна ПЛОЧКА
Во ист хоризонтален ред 
Златната плочка = добивка.
Сите останати симболи се недобитни

Игра 3: БОНУС ИГРА 
Ако некој од твоите броеви се совпадне со добитниот број
се освојува добивката под тој број. 
Ако во полето „Твои броеви“ откриете симбол 2Х 
се освојува добивката под тој симбол помножен со 2.

 

Емисија: 1.000.000 лозови
Емисиона вредност: 50.000.000 денари
Цена на лоз: 50 денари
Фонд на добивки : 62.95% или 31.475.000 денари


Правила за играта на среќа инстант лотарија „Златна Треска“

Одлука за примена на правила за играта на среќа инстант лотарија „Златна Треска“

Одлука за продолжување на рокот за продажба на инстант лотарија „Златна Треска“

Одлука за продолжување на рокот за продажба на инстант лотарија „Златна Треска“

 

Златна Треска
 

Број на добивки Вредност на добивки
5
585.000
10
100.000
15
50.000
20
20.000
50
10.000
150
5.000
200 4.000
300
3.000
600 2.000
1.400
1.000
 3.000 500
 10.000 200
45.000 100
257.000  50