МИНИ & МАКСИ

МИНИ инвестиција за МАКСИ добивка

Tри исти симболи  BMW X1  = автомобил BMW X1

 Tри исти симболи MINI ONE = автомобил MINI ONE

Три исти износи = парична добивка

 

 

Емисија: 1.500.000 лозови
Емисиона вредност: 120.000.000 денари
Цена на лоз: 80 денари
Фонд на добивки : 64.77% или 77.722.825 денари


Правила за играта на среќа инстант лотарија „Мини & Макси“

Одлука за примена на правила за играта на среќа инстант лотарија „Мини & Макси“

 

МИНИ & МАКСИ
 

Број на добивки Вредност на добивки
10
1.855.500
5 1.309.765
20
50.000
200
5.000
333 3.000
500 2.000
1.000 1.000
5.000
500
20.000 240
57.000
160
 390.000 80