Патувај и Уживај

Број на добивки Вредност на добивка
Симболи
10
200.000 денари
10
100.000 денари
10
50.000 денари
20
30.000 денари
40
20.000 денари
50
10.000 денари
100 5.000 денари
150
2.000 денари
300 1.000 денари
1.000 500 денари
2.500 200 денари
4.000 150 денари
15.000 100 денари
120.000 50 денари
Вкупно 143.190 Вкупно 15.600.000 денари