Сеф

Отвори го Сефот и играј за добивки до 600.000 денари.

Лозот е добитен доколку трицифрената шифра впишана во полето „ОТВОРИ ГО СЕФОТ“, 

се совпаѓа со една од трицифрените шифри кои се наоѓаат во полињата 1, 2, 3, 

а знаците       ја кријат паричната добивка


Емисија: 500.000 лозови
Емисиона вредност: 20.000.000 денари
Цена на лоз: 40 денари
Фонд на добивки : 65% или 13.000.000 денари


Правила за играта на среќа инстант лотарија „Сеф“ серија 01

Одлука за примена на правила за играта на среќа инстант лотарија „Сеф“ серија 01

 

Сеф
 

Број на добивки Вредност на добивки
3
600.000 денари
5
100.000 денари
10 50.000 денари
20 10.000 денари
200 2.000 денари
500 1.000 денари
2.000 400 денари
4.500 200 денари
25.000 80 денари
135.000 40 денари