Со Среќа!
После отстранување на заштитниот слој се открива еден број во полето ,,ДОБИТЕН БРОЈ" и четири броеви во полињата ,,ТВОИ БРОЕВИ". Доколку некој од твоите броеви се совпадне со добитниот број, ја остварувате добивката под тој бројЕмисија: 1.000.000 лозови
Емисиона вредност: 30.000.000 денари
Цена на лоз: 30 денари
Фонд на добивки : 63.84% или 19.152.000 денари


Правила за играта на среќа инстант лотарија „Со Среќа!“ серија 1

Одлука за примена на правила за играта на среќа инстант лотарија „Со Среќа!“ серија 01

 

Со Среќа!
 

Број на добивки Вредност на добивки
30
60.000 денари
40
20.000 денари
160
5.000 денари
267
3.000 денари
800
1.000 денари
1.600
500 денари
2.670 300 денари
12.000 100 денари
80.000 50 денари
245.000 30 денари