Хороскоп 2

 

Отвори и види што ти носи денес твојот хороскопски знак. Со експрес лотаријата Хороскоп до добивки од 30 до 30.000 денари.

 

 

Емисија: 500.000 лозови
Емисиона вредност: 15.000.000 денари
Цена на лоз: 30 денари
Фонд на добивки 61,33%: 9.200.000 денари

 

ХОРОСКОП 2


Број на добивки Вредност на добивка Вкупна вредност
20 30.000 600.000
30 15.000 450.000
40 10.000 400.000
100 5.000 500.000
500 1.000 500.000
2.000 300 600.000
5.000 150 750.000
25.000 60 1.500.000
130.000 30 3.900.000
Вкупно 162.690 денари
9.200.000