За Лото Топ 5


ТОП 5 се игра со извлекување на 5 од 35 бројчиња. Цената за уплата на една комбинација ТОП5 е 15 денари, а на едно ливче може да се одиграат од една до десет комбинации.