Лото Топ 5


Правила и одлуки за играта

 

Правила за играта на среќа Лото 5/35 - Топ 5 и дополнителната игра Џокер од 08.10.2013 година од 08.10.2013 година

 

Одлука за примена на Правилата за играта на среќа Лото 5/35 - Топ 5 и дополнителната игра Џокер од 25.10.2013 година од 25.10.2013 година

 

Одлука за гарантиран фонд за првата категорија добивка од играта на среќа Лото 5/35 - ТОП 5 и гарантиран фонд за првата категорија добивка од дополнителната игра Џокер од 28.10.2013 година

 

Одлука за терминот на одржување и времето на уплата за играта на среќа Лото 5/35 - ТОП 5 и дополнителната игра Џокер од 28.10.2013 година

 

Одлука за гарантиран фонд за првата категорија добивка од играта на среќа Лото 5/35 - ТОП 5 и дополнителната игра Џокер од 23.12.2013 година

 

Одлука за времено прекинување со приредување на играта на среќа Лото 5/35 - Топ 5 и дополнителната игра Џокер од 27.02.2015 година

 

Одлука за изменување на правилата за играта на среќа Лото 5/35 - Топ 5 од 03.07.2015 година